Gå til innhold

Film

OMA stormøte: Revisjon av kommuneplanenes arealdel

Torsdag 28. januar 2021 avholdt OMA og Ressursgruppe Kommuneplan et digitalt stormøte om Oslos nye kommuneplan. Opp mot 200 personer fulgte sendingen live.

Byrådsleder Raymond Johansen innledet med å takke OMA for å sette temaet på dagsorden og erklærte revisjon av kommuneplanens arealdel som et spennende arbeid som har stor betydning for hvordan byen utvikles inn i det 21-århundre.

Henrik Botten Taubøll (Wiersholm) bidro med sine erfaringer med kommuneplanen fra 2015 og la vekt på hva han mener er bra, og hva som bør bli bedre. Leder for Ressursgruppe Kommuneplan, Stian Berger Røsland (Selmer), bidro med klima og miljøperspektivet og vurderinger knyttet til gjenbruk og vern fremfor nybygg. Maren Bjerkeng (Aspelin Ramm) bidro med sine betraktninger om ny høyhusstrategi og Anne Sofie Bjørkholt (BAHR) fokuserte på kommuneplanen som styringsverktøy.

Dette var en solid kickstart på Ressursgruppe Kommuneplan sitt arbeid. Ressursgruppens mål er være en arena hvor folk med ulik bakgrunn og inngang kan diskutere – sammen med kommunen, beslutningstakere og tilretteleggere – de sentrale og viktige spørsmål knyttet til utviklingen av Oslo.