Gå til innhold

Film

Frokostmøte om plassering av høyhus

OMA og Asplan Viak avholdte den 7. mai 2020 et digitalt frokostmøte om plassering av høyhus. Dette er andre møte i høyhustrilogien.

I det første frokostmøtet om høyhus i Oslo hevdet Eivind Trædal (MDG) at det er naturlig å bygge enda høyere enn i dag rundt kollektivknutepunkter. Dette er i tråd med kommuneplanens overordnede prinsipper. Høyhusene kan gi stor aktivitet og bidra til å definere viktige steder i byen. Men, hører de kun hjemme i kollektivknutepunktene? Og er høyhus den beste måten å bidra til byliv og aktivitet rundt kollektivknutepunktene, slik at vi får en bedre by med færre bilreiser og lavere klimautslipp?

PROGRAM
  • Innledning av Brent Toderian
    Toderian er tidligere byplansjef i Vancouver og kjenner Oslo.
  • Panelsamtale
    – Marianne Skjulhaug (AHO)
    – Andreas V. Bermann (PBE)
    – Hanne Jonassen (Asplan Viak)Møtet ble ledet av Erling Fossen fra OMA.