Gå til innhold

Områdeutvikling

Ressursgruppe Områdeutvikling

Ressursgruppe Områdeutvikling er OMAs fremste verktøy for bedre byutvikling i praksis. Gruppen retter søkelys på områder som fortjener særlig oppmerksomhet. Aktiviteter kan variere fra å opprette eget områdeforum til kafédialoger og frokostmøter.

Ressursgruppens formål er å stimulere til økt samarbeid mellom grunneiere for å få til en helhetlig områdeutvikling, framfor å se på̊ enkeltprosjekter. Utvikling av større områder i byen krever en helhetlig planlegging på̊ kommunalt nivå̊ og et godt samspill mellom private utviklere som skal bidra til å oppfylle de overordnede planene. OMA opplever at en slik koordinering gir en bedre dialog, da grunneierne kan gjøre avveininger og prioriteringer og kommer samlet og mer konstruktivt i dialog med kommunen. Ved å sette fokus på̊ områder i Oslo som trenger et løft, etableres det en arena mellom grunneiere og det offentlige for dialog, bedre løsninger og smidigere prosesser.

Ressursgruppen har etablert områdeforum for åtte områder i Oslo: Kvadraturen, Nedre Akerselva, Hammersborg, Vika CBD, Nydalen Storo, Stor-Økern, Skøyen og Drammen.

Les mer om OMAs områdeforum her

 

Medlemmer

Leder

OBOS

91558210 |