Gå til innhold

Aktuelt

Medvirkning er i vinden

Over halvparten av Oslos grunneiere praktiserer medvirkning i planprosesser. Byplansjefen etterlyser mer synliggjøring av de ulike tiltakene.

Over halvparten av Oslos grunneiere praktiserer i dag medvirkning i planprosesser og byggeprosjekter. Dette viser en stor grunneierundersøkelse som ble gjennomført blant de største gårdeiere i april. Undersøkelsen påviser at grunneiere bidrar til medvirkning på ulike måter. Det spriker fra å holde informasjonsmøter for naboer til å arrangere workshops. Noen går direkte i dialog med naboer, bydelen og berørte parter. Og noen går grundig til verks med å kartlegge behov for ulike grupper, opprette egne nettsider og utlyse masterstudentoppgave.

Flere stemmer gir en bedre by, så dette er gode nyheter for alle Osloborgere! Dette viser også at gårdeiere har tatt byrådets ønske om mer medvirkning på alvor.

Dette sier Mathis Grimstad som er styreleder for OMA – foreningen som står bak grunneierundersøkelsen i regi av Ressursgruppe Områdeutvikling, og fortsetter:

–  OMA arbeider for at Oslo skal bli et forbilde for byutvikling. For å få realisert denne visjonen må det privatoffentlige samarbeidet bli bedre. Derfor har er vi nå i gang med å kartlegge hvor begge parter har forbedringspotensial, sier Grimstad som også er administrerende direktør i Stor-Oslo Eiendom.

I tillegg til spørsmål om medvirkning, har grunneierne og deres arkitekter gitt tilbakemelding på hvordan de opplever samarbeidet med det offentlige, og hva de selv mener de kan gjøre bedre. Resultatene fra undersøkelsen er nå sendt til Oslos byplansjef, Siri Gauthun Kielland, med ønske om å forsterke dialogen mellom grunneiere og Plan- og bygningsetaten.

–  Vi takker OMA for initiativet, og ønsker dialogen om hvordan vi kan forbedre dialogen varmt velkommen. Plan- og bygningsetaten er opptatt av å få bedre kontakt med brukerne våre. Det er flott at flere nå opplyser at de gjennomfører medvirkning. Oslo har høye ambisjoner for medvirkning, og da må både kommunen og utbyggerne ta ansvar for å involvere innbyggerne våre. Samtidig ønsker jeg at grunneierne blir bedre på å vise frem de ulike tiltakene de gjør innenfor medvirkning og brukerinvolvering, og hvordan det har påvirket planprosesser og byggeprosjekter. Slik kan vi lære av hverandre og spille hverandre gode, oppfordrer Kielland.