Gå til innhold

Nedre Akerselva

Nedre Akerselva Områdeforum

Nedre Akerselva Områdeforum dekker de fleste aktørene som har store utviklingsprosjekter i området fra Oslo S, langs Akerselva og opp til Urtegata. Forumet jobber med en felles visjon om et trygt og pulserende byliv.

Nedre Akerselva Områdeforum ferdigstilte i 2020 en felles visjon for utviklingen av bygulvet i området. Visjonen er utformet som et bygulvskart og har fått navnet «Trygt og pulserende byliv». Dette ble presentert for kommunale etater og politikere i Oslo kommune, og PBE tok med seg visjonskartet i sitt arbeid med å revidere tiltakslisten for offentlig rom (TOR) for området. Møtet ble et godt grunnlag for videre samarbeid mellom kommunale etater og utbyggere.

Høsten 2020 gjennomførte Nedre Akerselva Områdeforum et møte med Riksantikvaren og Byantikvaren om vern og utvikling. Dette er et krevende område hvor dialog og samarbeid er en viktig nøkkel for å få til ønsket utvikling.

Området rundt Oslo S har mange uløste utfordringer. Det at det nå rettes fokus på å regulere og redusere busstrafikken, framfor å øke trafikkmengden, er et stor skritt i riktig retning for et trygt og pulserende byliv. Framover er høyeste prioritet for Nedre Akerselva Områdeforum å løse de trafikale forholdene på Nylandsbroen og åpne Akerselva ned til sporområdene.

Se bygulvskartet «Trygt og pulserende byliv» her.

Visjon for Nedre Akerselva Områdeforum

Medlemmer

Leder

Entra

48 02 63 90 |