Gå til innhold

Aktuelt

Dialogmøte om forholdet mellom vern og utvikling

Forholdet mellom vern og utvikling var diskusjonstema da Nedre Akerselva Områdeforum avholdte et dialogmøte med riksantikvar, Hanna Geiran og byantikvar, Janne Wilberg.

Formålet med møtet var å komme noen steg videre i å forstå hverandres vurderinger og utveksle forslag på hvordan vi kan sikre bedre samarbeid.

Geiran sa at antikvariske myndigheter opplevde å være i medvind da stadig flere er opptatt av å ta vare på gamle bygg. Høyder og innsigelser rundt Oslo S fikk naturligvis mye oppmerksomhet, men for byantikvaren Janne Wilberg var det også viktig å få åpnet Akerselva og tilgjengeliggjøre områdene ned til elvebredden på begge sider.

Byantikvaren og selverklært influenser, Janne Wilberg, roste grunneiernes initiativ hvor man har gått sammen for å lage et visjonskart for Nedre Akerselva. Dette vil være et godt verktøy for videre dialog og samhandling. Hun sa også at dette forumet er viktig fordi man klarer å tenke på tvers av egne tomtegrenser. Wilberg nevnte fem kriterier for å lykkes i forhandlinger med antikvariske myndigheter:
1. Eiere som tenkte langsiktig
2. Tidlig kontakt
3. Realistiske forventninger
4. Dialogbaserte prosesser
5. Kulturminnekompetanse i alle ledd

Wilberg poengterte også at totalentreprise er en dårlig ide når kulturminner skal integreres i utviklingsprosjekter.

Alle var enige om at møtet var en god begynnelse for videre dialog om hvordan vi sammen kan løfte Nedre Akerselva.

Byantikvar Janne Wilberg med leder av Nedre Akerselva Områdeforum, Carl Henrik Borchsenius (Entra) og Riksantikvar Hanna Geiran.