Gå til innhold

Aktuelt

Wogow har blitt OMA-medlem

Wogow tilbyr kontorer og møterom som enkelt kan bookes gjennom en app.

Mange kontorbygg står nesten tomme eller har mange ledige arbeidsplasser. Behovet for fleksibilitet blir stadig større, særlig i lys av koronatiden. Wogow har utviklet kontor som tjeneste, og tilbyr tilgang til kontorer og møterom som enkelt kan bookes gjennom en app. Slik krysspolineres de som har for mange kontorplasser med de som ønsker tilgang til kontortjenester.

–  Gårdeiere bruker omtrent like mye ressurser på å selge kontorplass til én person som til en bedrift med ti personer. Wogow stiller som fasilitator og automatiserer prosessen slik at transaksjonskostnadene kuttes. Vi tror at fleksibilitet og flerbruk vil forme fremtidens kontorbygg og arbeidsplasser, og ser fram til gode diskusjoner rundt dette i OMA-nettverket, sier Lasse Schrader Kristiansen (CEO i Wogow).

Vi ønsker Wogow velkommen til OMA!