Gå til innhold

Aktuelt

Wiersholm har blitt OMA-medlem

Advokatfirmaet Wiersholm har blitt OMA-medlem og Henrik Botten Taubøll går inn i Ressursgruppe Tema og Ressursgruppe Kommuneplan.

Wiersholm er et av Norges største advokatfirmaer, og vi er heldige som får tilgang til Henrik Botten Taubøll og Tom Rune Lians kloke hoder og resten av eiendomsteamet i Wiersholm.

Stort engasjement for kommuneplanen

Henrik er særlig kjent i eiendomsbransjen for sitt engasjement for både proptech og kommuneplanen. Han går nå inn i OMAs Ressursgruppe for Tema og nyetablerte Ressursgruppe Kommunplan, og kan melde om at vi planlegger en møteserie hvor man kan diskutere og gi innspill på kommuneplanen:

–  Ny kommuneplan gir svært viktige føringer for byutviklingen i Oslo. Nå ligger planprogrammet for revisjon av kommuneplanens arealdel ute på høring, og det er naturlig at OMA setter denne på agendaen og fasiliterer for at ulike stemmer og innspill kommer fram. OMA skal være en god og konstruktiv samtalepartner for kommunen, sier Taubøll.

Tom Rune Lian er leder for Wiersholms eiendomsteam og ser fram til å bidra til OMAs visjon om å gjøre Oslo til et forbilde for byutvikling:

– Vi ser mange muligheter til å bidra til bedre områdeutvikling gjennom OMA-nettverket, og gleder oss til å delta – med vårt juridiske og økonomiske perspektiv – på initiativene som pågår nå, sier Lian.