Gå til innhold

Aktuelt

Velkommen til stiftelse av Bryn Områdeforum

1. Velkommen
v. Erling Fossen, daglig leder i OMA

2. Hva vil vi med Bryn?
v. Mansoor Hussain, byrådssekretær v. byrådslederens kontor

3. Presentasjon av grunneierne.
Eiendommene vil bli tegnet inn i et kart og sendt ut med protokollen

4. Bakgrunnen for initiativet
v. Carl Henrik Borchsenius, grunneiersamarbeidet på Bryn

5. Strategisk bruk av områdeforumene
v. Ida Hjeltnes, utviklingsdirektør OMA

6. Hva skjer på Bryn sett fra PBE
v. Andreas V. Bermann, avdelingsdirektør for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten.

7. Framtidig samarbeid med utbyggerne på Bryn
v. Ida Marie Weigård, prosjektleder for utviklingen av Bryn i EBY og Alexander Liland, ansvarlig for fremforhandling av utbyggingsavtaler på Bryn.

8. Valg av leder
Grunneierne oppfordres til å sende inn forslag til erling@fossen.as. Basert på tilbakemeldingene vil det foreligge en innstilling på selve dagen.

Lett servering må påregnes. Møtet avsluttes 16.30.

Mingling i etterkant