Gå til innhold

Aktuelt

Storm Samfunn – nytt OMA-medlem

Storm Samfunn er nå OMA-medlem.

Les mer om dem her.

Storm Samfunn er et byrå for politikk og myndighetskontakt som bistår kunder i ulike bransjer med å påvirke rammevilkår, forstå og arbeide i politiske prosesser og generell PR- og kommunikasjonsbistand. De er en del av Stormhuset som i dag består av kommunikasjonsbyråene Storm Communications og Storm Samfunn, samt reklamebyrået Smeh. Hovedeierene av Storm Samfunn er Petter Stordalen, Marius Parmann og Per Valebrokk.

Storm Samfunn er opptatt av å gi ærlige og gode råd, og er et bredt sammensatt team med mye ulik erfaring og ballast. For Storm Samfunn er åpenhet en grunnleggende og ufravikelig verdi, og opererer blant annet med åpne kundelister som fortløpende oppdateres på stormhuset.no

Hvorfor OMA-medlemskap?

Vi er opptatt av at byutviklingen skal bli så god som mulig, og bidra til å nå de overordnede målene som man har. Gjennom vårt arbeid i ulike eiendomsprosjekter og med ulike eiendomsselskaper så har vi lært mye, men også fått bidratt til å skape reell verdi for prosjektene, selskapene og for byen. Å bli medlem av OMA oppleves som helt riktig steg for oss nå, som en del av den brede eiendomsbransjen.

I OMA ønsker de å lære mer, bidra med deres kunnskap og deres ressurser. I tillegg til å støtte opp under det enormt viktige arbeidet OMA gjør for å bygge tillitsfulle relasjoner og gode prosesser mellom private aktører og mellom det private og offentlige.

Velkommen til OMA! Vi ser frem til godt samarbeid og gode råd om stort og smått fremover.