Gå til innhold

Aktuelt

Pressemelding – Osloregionens fremtid ligger i vest

Menon-rapporten vil bli presentert mandag 30.1 kl. 15.00, Lysaker Torg 15. Etter presentasjonen vil det bli en panelsamtale mellom Victoria M. Evensen, byråd for næring og eierskap Oslo Kommune, Unni Larsen, daglig leder SmartCity Bærum, Emil Paaske, Skøyen Områdeforum, Jens Jalland, leder av grunneiersamarbeidet på Vækerø, Olav Line, CEO Mustad Eiendom, Kristine Tveitnes Seip, adm dir. OBOS Fornebu.

Lenke til arrangementet finner du her

PRESSEMELDING

Osloregionens fremtid ligger i vest

Vestbaneklyngene Skøyen – Vækerø – Lysaker – Fornebu har et potensiale for økt verdiskapning på hele 70 milliarder fram mot 2035 viser en ny Menon-rapport som ser på økonomiske effekter av Fornebubanen. Ytterligere 15000 nye boliger og nærmere 40 000 nye arbeidsplasser kan etableres i disse vestbaneklyngene, ifølge rapporten. Skal potensialet forløses må by- og næringsutvikling gå hånd i hånd.

15% av alle yrkesaktive i Oslo og Bærum arbeider langs vestbaneklyngene Skøyen – Vækerø – Lysaker – Fornebu. Selskapene (petroleumsnæringene ikke inkludert) i disse fire klyngene hadde en verdiskapning på over 100 milliarder i 2021, men potensialet er altså langt høyere som følge av Fornebubanen viser rapporten.

Etableringen av Fornebubanen står som et helt sentralt element i å styrke områdene, da særlig Vækerø og Fornebu, og vil føre til vekst i både sysselsetting og boliger i alle områdene. Fornebubanen vil binde de fire områdene tettere sammen og knytte dem i langt større grad til Oslo sentrum. Korte avstander kombinert med gode bomuligheter og attraktive arbeidsplasser skaper grobunn for videre vekst og danner grobunn for ytterligere innovasjon.

I en kommentar sier Erling Fossen, daglig leder i OMA:

  • Rapporten er tydelig på at den potensielle veksten ikke kommer av seg selv. Godt samarbeid mellom kommunen, eiendomsutviklerne, næringslivet og innbyggerne i områdene er helt sentralt. Oslo og Bærum kommune bør også forsøke å omforenes om en felles strategi for ønsket fremtidig byutvikling, for å sikre god bosteds- og næringsattraktivitet for alle Vestbaneklyngene.

Med Fornebubanen vil de fire vestbaneklyngene knyttes enda tettere sammen i fremtiden enn de er i dag. Det betyr at næringsutvikling i den ene delen av området vil ha betydning for hele området.

Verdiskapningen for alle klyngene var over 100 milliarder i 2021. Lysaker var størst, med en total verdiskaping på 44 milliarder kroner. Skøyen og Fornebu hadde på sin side total verdiskaping på 28 og 21 milliarder kroner. Vækerø hadde en total verdiskaping på 10 milliarder kroner.

Nyansatt daglig leder i Lysakersamarbeidet – Øystein Aurlien – gleder seg over potensialet for vekst, og gleder seg til å gyve løs på det han mener er Lysakers viktigste oppgave: «Lysaker er et spesielt område fordi det ligger i periferien til både Oslo og Bærum,  For å nå potensialet om bedre næringsutvikling må det legges til rette for mer samarbeid, både mellom næringsaktører og mellom kommunene. Det må skapes felles kunnskapsalmenninger, bedriftene kan ikke lenger være seg selv nok. Et sterkere kulturliv er viktig for å skape en sterk stedsidentitet som øker attraktiviteten for både folk og selskaper. Vi håper både Oslo og Bærum kommuner ønsker å satse sammen på dette

For mer informasjon:

Stine Stakkestad, Menon Economics Mob. 40766259
Erling Fossen, OMA Mob 90754954