Gå til innhold

Podkaster

Hvordan går det med den tredje boligsektor?

Ikke alle kommer seg inn på boligmarkedet uten backing fra familien, men hvordan skal Oslo lykkes som en inkluderende by med plass til alle dersom vi ikke kan tilby nok boliger? Den tredje boligsektoren er et utfordrende lag i et allerede komplekst regnestykke, og OsloBolig er blant dem som har store ambisjoner for å løse nettopp dette.

OsloBolig ble startet opp i 2022 av Oslo kommune, OBOS, Bane NOR Eiendom og Nrep, og tar sikte på at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig.

Ved å tilby deleier-løsninger og kjøpe seg inn i boligprosjekter der de, sammen med førstegangskjøpere spleiser på boligen, gir de et alternativ til folk som ellers ikke har mulighet til å eie, og anledning til å kjøpe seg gradvis opp over tid.

Men! Når boligbyggingen går tregt, hvordan går det da med den tredje boligsektor?

Vi tar diskusjonen, og har invitert Tamina Sheriffdeen Rauf, fraksjonsleder for byutvikling (Arbeiderpartiet), og arbeidende styreleder i OsloBolig, Anne Helene Mortensen.