Gå til innhold

Aktuelt

OMAs høringsinnspill til KPA er nå sendt inn.

- Vi takker for alle bidragsytere til OMAs rundebordskonferanser og avrundende stormøte om sentrale temaer og problemstillinger i høringsutkastet, med en særlig takk til Plan- og bygningsetaten i Oslos for de mange ansatte som har avsatt tid og vært sterkt medvirkende til å bygge opp om en felles dialogbasert tilnærming der vi har oppnådd en rekke interessante diskusjoner og funn. Noe som også reflekteres  i det endelige høringsutspillet til OMA, uttaler OMAs utviklingsdirektør Ida Hjeltnes.