Gå til innhold

Aktuelt

OMAs årsmøte: stort oppmøte & fullpakket program

OMA avhold årsmøte tirsdag 19. mars i fine omgivelser hos Pressens Hus i Kvadraturen. Kvelden var fylt med både formelle og uformelle punkter. Deriblant valg av nytt styre, Erling Fossen ble takket av og våre medlemmer ble bedre kjent med påtroppende adm. direktør Rasmus Reinvang. Nye medlemmer ble hilst ekstra velkommen og det var svært godt oppmøte blant våre medlemmer og andre samarbeidspartnere.

Møtet startet, tradisjonen tro, med et uformelt program. Vår fung. daglig leder og utviklingsdirektør Ida Hjeltes åpnet møtet med å ønske ekstra velkommen til våre nyeste medlemmer Halogen, Lundhagem Nielstorp+ Arkitekter og Solon til OMA-fellesskapet. 

Foto: Torleif Kvinnesland

OMAs mange superkrefter
En stor takk ble også gitt til det arbeidet som gjøres av alle våre frivillige ressurssoner blant vår medlemsmasse som sentrale drivere for organisasjonens ulike grupperinger og aktivikter. Og til OMAs prosjektteam som gjør gjennomføring av årets store event Oslo Urban Week gjennomførbart år etter år. 


Foto: Torleif Kvinnesland

Erling Fossen ble takket av

OMAs grunnlegger og daglig leder gjennom 11 år ble takket av på årsmøtet. En stor takk til det arbeidet han har nedlagt gjennom en årrekke og ringvirkninger det har fått for byutviklingen i Oslo og omegn ble gitt gjennom hilsener av OMAs to forhenværende styreledere Emil Paaske, Vibeke Schulz Ahlsand dagens styreleder Mathis Grimstad som skildret sentrale epoker i utviklingen av OMA til hva det er i dag.

Foto: Torleif Kvinnesland

Ny leder – Rasmus Reinvang

OMAs medlemmer fikk også anledning til å bli bedre kjent med OMAs påtroppende adm. direktør Rasmus Reinvang i samtale med styreleder Mathis Grimstad. Bla. om hans bakgrunn som forhenværende byrådssekretær for byutvikling for MDG på Rådhuset og kompetanse innenfor bærekraftspørsmål og hvordan han vil gå til verks i lederrollen for OMA når han tiltrer i stillingen i mai måned. 


Foto: Torleif Kvinnesland

Kvadraturen Områdeforum: Beste praksis, byjubileum & Oslo Urban Week 24

Leder av Kvadraturen Områdeforum og leder av vertskapet for Oslo Urban Week 2024 Emelie Tornberg gav et innblikk i hvordan områdeforumet har jobbet strategisk gjennom flere år  med en klar visjon for området, samskapningstiltak med kommunen med mere, som i år forløses i aktiviteter i forbindelse med Oslos store byjubileum og Oslo Urban Week i Kvadraturen i september, med en rekke aktiviteter med en bredde av aktører som starter opp allerede i disse dager.

Foto: Torleif Kvinnesland

Etatsdirektør Siri Gauthun Kielland hilset årsmøtet

Med et politisk skifte i styring av byen etter kommunevalget i høst ble Plan- og bygningsetaten utfordret til å prate om hvordan skape verdens beste by som er byrådets ambisjon for de neste fire årene, sett fra etatens innside, og samspill med byutviklingsmiljøet i Oslo.  Med utgangspunkt i byrådets forslag til planstrategi for Oslo for 2024-2027 ble sentrale samfunnsfloker beskrevet, og hvordan vi i fellesskap jobber med disse utfordringene for å skape verdens beste sammen.  Etatsdirektøren trakk også frem det sentrale initiativet med de tematiske rundebordskonferanser i regi av OMA i høst som viktig samspillsarena med faglige sparring med etatens folk gjennom hele høringsperioden samt PBEs forbedringsprosjekt for raskere planprosesser.

 

Foto: Torleif Kvinnesland


Avrundende politisk samtale
mellom Høyre og Arbeiderpartiet

Den uformelle delen av årsmøtet ble avsluttet med en politisk samtale ledet av Rasmus Reinvang med Byråd for byutvikling James Stove Lorentzen (H) og Aps byutviklingspolitiske talsperson Tamina Sheriffdeen Rauf, hvor man ble litt bedre kjent med dem begge og deres bakgrunn og reise inn i politikken – og ikke minst deres respektive ambisjoner på vegne av deres partiet og byrådskonstellasjon for den videre byutviklingen i Oslo, hva som forener dem og skiller dem. To sentrale og maktfulle politikere på byutviklingsfeltet i Oslo de neste fire årene.  

Foto: Torleif Kvinnesland

Foto: Torleif Kvinnesland