Gå til innhold

Aktuelt

OMA: Tydelig prioritering i ny byrådsplattform er nødvendig

Oslo Metropolitan Area (OMA) har nedsatt en taskforce som nå jobber frem konkrete råd for byrådets byutviklingspolitikk.

– I dag avgjøres valget. Hvem som skal styre byen de neste fire årene er svært jevnt. Og hva som skrives i ny byrådsplattform er helt avgjørende for hva som prioriteres de neste årene på byutviklingsfeltet i Oslo. OMA har derfor nedsatt en taskforce som nå jobber frem konkrete punkter på byutviklingsfeltet, sier utviklingsdirektør Ida Hjeltnes i OMA.

OMA er en forening med utviklere og andre selskaper i verdikjeden som jobber med byutviklingen i Oslo. Målet er å skape et godt samspill mellom sentrale beslutningstakere og aktørene i bransjen som skal planlegge og bygge og videreutvikle byen på bakgrunn av de politiske føringer som gis.

Etter at valgresultatet er kjent, går man inn i en ny fase hvor valgets vinnere søker sammen og skal danne ny politisk plattform å styre byen etter den neste valgperioden. Som forhenværende byrådsleder for Høyre og mangeårig politisk rådgiver på byutviklingsfeltet for Arbeiderpartiet kjenner Stian Berger Røsland og Ida Hjeltnes disse prosessen svært godt.

– Byrådsplattformen er det viktigste dokumentet som skrives i fireårsperioden. Her gis overordnede styringssignaler. OMA vil gi innspill her fordi det er viktig for hele byutviklingsfeltet, sier Stian Berger Røsland.

Sammen med sentrale ressurspersoner blant OMAs nedlemmer, jobbes det nå med konkrete innspill til hva OMA mener bør inn i ny byrådsplattform.

– Om det er Raymond Johansen (A) som fortsetter som byrådsleder med en rød-grønn konstellasjon i ryggen eller det er Eirik Lae Solberg (H) som overtar styringen av byen sammen med blant annet Venstre, eller om vi kommer til å se en helt annen konstellasjon, er OMA klare til å gå våre innspill til en tydelig og klar prioritering i ny byrådsplattform på byutviklingsfeltet, avslutter OMAs utviklingsdirektør Ida Hjeltnes.

Les nyhetssaken hos Estate nyheter her.

Har du innspill til dette arbeidet?
Kontakt OMAs utviklingsdirektør, Ida Hjeltnes, direkte på ida@oslometropolitanarea.no ,eller på tlf.91371137.