Gå til innhold

Aktuelt

OMA søker vertskap for Oslo Urban Week 2023 og 2024

OMA arbeider for at Oslo skal bli et forbilde for byutvikling. Som et virkemiddel vil vi derfor rullere på Oslo Urban Week og utpeke vertskap/lokal medarrangør i bydeler i Oslo og byer i Osloregionen. Ambisjonen er å forsterke en allerede pågående positiv byutvikling i området.

OMA søker derfor etter vertskap/lokal medarrangør for vårt årlige byutviklingsevent Oslo Urban Week. For å sikre forutsigbarhet, profesjonalitet, kompetanseoverføring og bidra til ønsket byutvikling i et område, vil ansvaret for å være vertskap for årene 2023, 2024 tildeles allerede 1.12 2021. Deretter vil tildelingen av vertskapet skje årlig 3 år i forveien. 

Vertskapets rolle

OMA har det overordnede ansvaret for gjennomføringen og det faglige innholdet gjennom vår programkomite og dedikerte prosjektledelse. Vertskapet skal være en lokal ressurs og være behjelpelig med å mobilisere lokale ildsjeler, gårdeiere, utviklere, FoU-institusjoner og offentlige representanter for bydel/bynivå, fungere som samtalepartner for Oslo Urban Weeks prosjektledelse, bistå med lokasjonsoversikt, samt skape entusiasme over den brede byutviklingen i området. 

Krav til søker

  • Søker kan ikke være enkeltperson eller selskap, men gjerne en forening, et forum, eller bred koalisjon bestående av de største utviklerne, offentlige institusjonene og gårdeierne, med dokumentert godt samarbeid mellom det private og offentlige.
  • Søker må ha hovedvirksomhet i Osloregionen da lokasjon for de tre neste årene enten vil være en bydel/strøk i Oslo eller by i Osloregionen.

Krav til området

  • Oslo Urban Week skal være en pådriver for god byutvikling. Bydelen/Strøket/Byen må enten ha vært gjennom en god transformasjon eller stå på trappene til en omfattende opprustning av et område. Oslo Urban Week skal ikke bare snakke om god og helhetlig byutvikling, men bidra til det i praksis.
  • På dagtid har minst 10 egnede lokasjoner for frokoster og/eller rent faglig program.
  • På kveldstid må området ha et variert uteliv med attraktive after work-lokasjoner, eksklusive restauranter, og generelt stort mangfold av møtesteder, restauranter og barer.
  • Området må ha et unikt plenumslokale med plass til minst 600 deltakere.

Søknadsfrist er 1. desember 2021.

En kortfattet søknad sendes OMAs daglige leder, Erling Fossen erling@oslometropolitanarea.no, og vil bli behandlet i styret. Endelig vedtak kommuniserer primo januar.