Gå til innhold

Aktuelt

OMA søker Utviklingsdirektør

Vil du ha en sentral rolle i en organisasjon med høye ambisjoner innen byutvikling? For å styrke OMAs gjennomføringskraft skal det ansettes en utviklingsdirektør i en nyopprettet stilling. Utviklingssjefen vil ha det overordnede strategiske og operative ansvaret for utvikling av alle OMAs fokusområder. OMA har ambisjoner om å styrke sin posisjon som katalysator, brobygger og dialogpartner for å gjøre by- og næringsutviklingen i Osloregionen til et forbilde. Utviklingsdirektøren vil ha ansvar for å legge denne strategien og gjennomføre den i tett samarbeid med daglig leder.

Arbeidsoppgaver

 

 • Utviklingsdirektøren skal:
  • Utvikle og profesjonalisere OMAs 9 områdeforum. Områdeforumene jobber for helthetlig områdeutvikling i de bydelene og kommunene de opererer
  • Utvikle våre 5 ressursgrupper til å bli nøytrale ekspertpaneler bestående av representanter fra både akademia, det private og det offentlige
  • Utvikle og forsterke kontaktpunktene og dialogen med det offentlige i hele Osloregionen. OMA skal være en brobygger
  • Utvikle OMA som medlemsorganisasjon ved å gjøre den attraktiv for flere kategorier av byutviklere, ikke minst offentlige etater. Fokus på medlemsverdi
  • Utvikle Oslo Urban Week til å bli Norges fremste møteplass for byutviklere.
  • Utvikle samarbeidet med akademia for å gjøre byutviklingen mer kunnskapsbasert
  • Bidra i strategisk utviklingsarbeid hos våre største medlemmer

 

Kvalifikasjoner

 

 • Vi er på jakt etter en person som har:
  • Solid kunnskap om hvordan plansystemet i Oslo og nabokommunene fungerer
  • Bredt nettverk blant byutviklere i både privat og offentlig sektor
  • Relevant høyere utdanning og erfaring
  • Dokumentasjon på gjennomføringskraft som prosjektleder
  • Evnen til å jobbe tillitsbasert
  • Høy faglig standard, strukturert og nøyaktighet

 

 

Personlige egenskaper

 

 • Som person evner du å skape tillit hos alle aktørene innenfor den brede byutviklingen. Du har et stort engasjement for byutvikling, er løsningsorientert, målrettet og har gode kommunikasjonsevner. Du jobber selvstendig og strukturert og har god gjennomføringsevne. Du må evne å løfte våre fokusområder, og gjennom det hjelpe OMA å ta posisjonen som gjør at Oslo blir et forbilde for byutvikling.

 

Vi tilbyr

 • OMA tilbyr en spennende stilling i en organisasjon med stort vekstpotensiale
 • OMA tilbyr en fri og selvstendig stilling og arbeidsoppgaver som du i stor grad er med på å forme selv.
 • Markedsmessige betingelser
 • Utviklingsdirektøren vil rapportere til Daglig Leder og Styret i OMA

 

Søknadsfrist 15.1 2023

 

For mer info:
Kontakt Styreleder Mathis Grimstad,

Mob. 41294865 – send gjerne melding

Mail. mathis@soeiendom.no