Gå til innhold

Aktuelt

OMA årsberetning 2020

Tjuetjue var året hvor alt ble snudd på hodet. Sporadiske lockdowns og hjemmekontor ble den nye hverdagen. Rask omstilling har vært nøkkelen til at OMA har opprettholdt et høyt aktivitetsnivå.

OMA har nær doblet antall arenaer og arrangementer i forhold til året før og vi har økt medlemsmassen med nesten 25 prosent.

I året som har gått har vi engasjert medlemmene våre i vårt arbeid, og i dag er over 90 personer representert i forskjellige utvalg og forum. Våre ressursgrupper og områdeforum skaper engasjement lokalt og regionalt, og er primus motor for å implementere vår visjon om å gjøre Oslo til et forbilde for byutvikling.

OMA ligger i front med å fremme god byutvikling og har blitt den ledende aktøren som samler hele bransjen i vår region. Vi gleder oss til å forsterke dette arbeidet ytterligere, se forbi pandemien og skape nye arenaer for god byutvikling – sammen utvikler vi Oslo!