Gå til innhold

Aktuelt

Nytt OMA-styre på plass

Det har vært stor interesse for å bidra inn i styret til OMA. Valgkomiteen takker for alle kandidater som har ønsker å bidra inn. Et godt sammensatt styre, både i form av kontinuitet og fornyelse og mangfold i form av type bransjer, erfaring, faglig bakgrunn og selskaper de enkelte representerer er nå på plass etter avhold årsmøte tirsdag 19. mars.

Styremedlemmer som ikke var på valg

  • Mathis Grimstad, Administrerende direktør, Stor-Oslo Eiendom, Styreleder (valgt til 2025)
  • ​Charlotte Helland, Partner og prosjektdirektør, DARK arkitekter, styremedlem (valgt til 2025)​
  • Stian Berger Røsland, Partner og advokat, Selmer (valgt til 2025)

Nye styremedlemmer

  • Synnøve Lyssand Sandberg, Managing Director, Skanska CDN (gjenvalg til 2026)
  • Øystein Thorup, Administrerende direktør, Avantor (gjenvalg til 2026)​
  • Maren Bjerkeng, Direktør byutvikling og arkitektur (nytt styremedlem, velges for ett år til 2025) ​
  • Julie Sjøwall Oftedal, Leder for tverrfaglig forretningsutvikling, Multiconsult (nytt styremedlem, velges til 2026)​
  • Richard Kruse, Chief development officer, Storebrand eiendom (nytt styremedlem, velges til 2026)

Styremedlemmene Camilla Krogh (Ferd), Jacob Krupka (Møller Eiendom) og Ida Aall Gram (Aspelin Ramm – valg til 2025 – gikk ut etter eget ønske) som gikk ut av styret ble også takket av for deres store bidrag.

Foto: Torleif Kvinnesland

 

Grundig arbeid bak valgkomiteens innstilling

OMA er inne i periode med høy aktivitet, eksisterende arrangementer skal videreutvikles, det skal sikres enda bredere deltakelse og organisasjonen skal profesjonaliseres og modnes ytterligere.

  • Byutvikling i Stor-Oslo er komplisert og fordrer god samhandling fra ulike aktører. OMA har en klar visjon om at Oslo skal være et forbilde for byutvikling. OMA skal utvikle ledende arenaer og være et viktig nettverk for bærekraftig byutvikling. Dette betyr at også styret må representere bredden i byutvikling for at OMA skal videreutvikles og være mest mulig relevant fremover, understreker leder av valgkomiteen Geir Graff-Kallevåg.

Administrasjon er styrket og ny administrerende direktør har akkurat blitt ansatt. I tillegg har OMA ansatt en egen utviklingsdirektør i inneværende periode. Komiteen har derfor søkt en balanse mellom kontinuitet og fornyelse, m.  I tillegg har det blitt vektlagt mangfold i styresammensetningen, både i type bransjer, erfaring, faglig bakgrunn, kjønn og selskaper de enkelte representerer. Valgkomiteen har også vektlagt å sette sammen et styret bestående av både toppledere, men også kandidater som er aktive bidragsytere til og viktige stemmer innen byutvikling gjennom å representere selskapene i viktige og fremskutte roller innenfor dette feltet.

Valgkomiteen har bestått av:

Geir Graff-Kallevåg (OBOS), leder​
Emelie Tornberg (Entra)​
Emil Paaske (Agate Utvikling)