Gå til innhold

Aktuelt

Hvordan få til de beste prosjektene?

Takk til alle som deltok på vår workshop «Hvordan få det beste ut av arkitektene» som på stedet ble omdøpt til «Hvordan få til de beste prosjektene»

På initiativ fra Ressursgruppe Tema (med Emelie Tornberg, Maren Bjerkeng og Bjørnar Johnsen i spissen) samlet OMA omlag 30 personer bestående av arkitekter og utviklere til å diskutere om det finnes andre alternative samarbeidsformer enn konkurranser og parallelloppdrag, og når man bør velge hva. Det ble diskutert hvordan man får det beste ut av arkitektene, og hvordan blir man en god bestiller.

Takk også til Gisle Nataas (Norske arkitekters landsforbund), Jakob Krupka (Møller Eiendom) og Adnan Harambasic (SAAHA Arkitekter) for gode innledninger til arbeidet.

Neste steg

Neste steg er å invitere offentlige etater og politikere til en midtveisevaluering på nyåret. Dagens workshop og kommende evalueringsmøte skal resultere i en veileder som sendes til samtlige utviklere og arkitektfirmaene i OMA. Slik skal vi spille hverandre gode.

Arkitekter og utviklere diskuterte hvordan de skal samarbeide for å få til de beste prosjektene.