Gå til innhold

Aktuelt

Byutviklingen går som før

Pandemien kom overraskende på oss alle, men byutviklingen fortsetter som før. OMA tilbyr nå Plan- og bygningsetaten teknisk support for å unngå at saksbehandlingen stopper opp.

Hensynet til folks helse må være førsteprioritet, samtidig har våre topptrimmede medlemmer mestret overgangen til en digital arbeidshverdag forbausende enkelt. Vi har nå – etter initiativ fra A-lab – tilbudt PBE teknisk support slik at saksbehandlingen av regulerings- og byggesaker ikke stopper opp. Styreleder og daglig leder i OMA, Mathis Grimstad og Erling Fossen kommer her med et par vennlige oppfordringer til OMAs medlemmer.

Gå i dialog

I en vanskelig tid for alle byens førsteetasjer må hele verdikjeden ta ansvar, både stat/kommune, gårdeiere, og drivere. Siden alle de store utviklere/gårdeierne er OMA-medlemmer, henstiller vi sterkt til våre medlemmer om å gå i dialog med sine drivere. Det å innføre omsetningsbasert leie for en periode kan fort være en vinnvinn-situasjon. Driverne betaler ingenting når de er stengt, men de betaler desto mer når koronaens tid er over, og det blir samba i Oslos gater hver eneste dag.

Ta byrommene tilbake

Sosial distansering betyr ikke at alle nå må være isolert, og kan kun oppholde seg i hjemmene sine. Alle butikker er heller ikke stengt. Kanskje er det nå du skal kjøpe blomster til noen du mener fortjener det. Ha gående møter – dere kan fremdeles få take away-kaffen deres. Sørg for at flokken deres – både privat og på jobben – har det bra.

Om ikke lenge vil de dystopiske minnene fra denne tiden styrke oss i vår kjærlighet til bylivet, og minne oss om hvor viktig det er å bruke byen.

Med vennlig hilsen
Mathis Grimstad, styreleder og Erling Fossen, daglig leder i OMA.