Gå til innhold

Aktuelt

Bedre offentlig-privat samarbeid om bylivstiltak!

Fredag 03.05 arrangerte Levende Oslo et bylivsseminar på Oslo rådhus, hvor bylivsundersøkelsen for 2024 ble presentert og offentlige og private interessenter kommenterte.

Bylivsundersøkelsen 2024 er utarbeidet av OMA-medlem Sweco og ser på samspillet mellom byens kvaliteter og menneskelig opplevelse av og aktivitet i byen innenfor Oslo sentrum med Hammersborg, Fredensborg, Hausmannskvartalene, Vulkanområdet på Grünerløkka, og deler av Grønland og Tøyen.

Bylivsundersøkelsen 2024 dokumenterer en positiv utvikling i sentrum: Det blir stadig flere folk, områdene for byliv har vokst, nye områder langs fjorden brukes mye, flere eldre mennesker bruker byen, og siden 2014 har det vært en økning i syklister og fotgjengere og det har vært nedgang i bruk av kollektivtransport og bil. Du kan lese mer om undersøkelsen her: Bylivsundersøkelsen 2024 (arcgis.com)

Foto: Ida Hjeltnes

Rasmus Reinvang, daglig leder i OMA, la i sitt innlegg vekt på behovet for et mer effektivt samarbeid mellom det offentlige og private for å forløse byliv og øke verdiskaping. Han understreket behovet for organisering som tilrettelegger for offentlig-privat samarbeid i praksis. Rasmus foreslo at det i sentrum bør opprettes en «task force» med representanter for de viktigste kommunale instanser samt for private aktører, for å følge opp bylivsundersøkelsen og effektivt å gjennomføre ønskede tiltak sammen. Rasmus pekte videre på OMAs områdeforumer som mulige partnere for kommunen med henblikk på å iverksette bylivstiltak også andre steder i Oslo, og foreslo at man gjennomfører bylivsundersøkelser også i andre deler av byen som grunnlag for felles innsats.

Levende Oslo er et forum for privat-offentlig samarbeid om å utvikle Oslo sentrum til en levende, attraktivt og tilgjengelig bykjerne, hvor OMA er fast medlem. Levende Oslo arrangerer regelmessige møter hvor byutviklingsbyråd James Stove Lorentzen, sammen med andre aktuelle byrådsavdelinger, møter aktuelle bransjeorganisasjoner.