Gå til innhold

Arrangementer

Tid og sted

Youngs Nede

Youngstorget 3

Oslo

Torsdag 28. oktober 2021

Kl 09.00–12.00

okt.

28

Hvordan få til de beste prosjektene? Verksted #2

Hvordan få til de beste prosjektene? Verksted #2

Kl 09.00 | Youngs Nede, Oslo Arrangementet er for medlemmer

Arrangementet er for medlemmer

Tid og sted

Youngs Nede

Youngstorget 3

Oslo

Torsdag 28. oktober 2021

Kl 09.00–12.00

Hvordan får vi en felles forståelse for planverktøy? Hvordan skape tillit mellom private og offentlige aktører?

På det første verkstedet stilte vi spørsmålet om arkitektkonkurranser er den beste måten å bruke arkitektenes kompetanse på? Svaret ble NEI. I komplekse byutviklingsprosjekter må det helt andre samarbeidsformer til. Både arkitektene i mellom, men også mellom private og offentlige aktører.

Program

09.00  Innledning v. Bjørnar Johnsen og Emelie Tornberg.

09.10  Videreføring av workshop 1 – Skøyen og samarbeidet mellom arkitekter om bygulvskartet v. Team Skøyen.

Hvordan får vi til et like vellykket samarbeid på tvers av privat/offentlig sektor?

09.30  Innlegg 1: Hvordan får vi en felles forståelse for planverktøy? v. Stian Berger Røsland.

09.40  Innlegg 2: Praksiserfaring – et annet perspektiv v. Silvio Krieger, Plan- og bygningsetaten.

09.50  Innlegg 3: Hvordan skape tillit mellom private og offentlige aktører? v. Sigrid Engelstad, Asplan Viak

Gruppearbeid. Deltakerne deles inn i 5 grupper hvor alle siloer er representert. Sentrale spørsmål som skal drøftes er:

  • Hvordan skape god dialog, felles ambisjoner, felles forståelse av kommuneplan og tillit på tvers
  • Hvordan omgår vi omkamper?
  • Hvordan få forpliktende føringer tidlig i planprosessen?
  • Hvordan skaper vi forståelse for hverandres roller?
  • Kan en byarkitekt ha en rolle i dette som brobygger?

10.00  Gruppearbeid del 1: Innhenting av synspunkter.

10.45  Benstrekk og mingling.

11.00  Gruppearbeid del 2: Prioritering av synspunkter. Hva kan partene omforenes om? Hvor er det uenighet?

11.30  Gruppelederne presenterer sine funn. 5 min hver.

11.55  Oppsummering v. Emelie Tornberg og Bjørnar Johnsen.


Husk å registrere deg via påmeldingslinken.

Vi gleder oss til å se dere!