Gå til innhold

Arrangementer

Tid og sted

byMad

Pilestredet 27

0164 Oslo

Torsdag 5. mai 2022

Kl 15.00–00.00

mai

5

Hvordan bygger vi infrastruktur for innovasjon?

Hvordan bygger vi infrastruktur for innovasjon?

Kl 15.00 | byMad, Oslo

Tid og sted

byMad

Pilestredet 27

0164 Oslo

Torsdag 5. mai 2022

Kl 15.00–00.00

Innovasjonsdistrikt Sentrum (IDS) bygger på tre pilarer. Innovasjon. INFRASTRUKTUR. Identitet. I dette møtet tar vi for oss Infrastruktur

Hvordan bygger vi den fysiske infrastrukturen i IDS?

Tilgang til felles infrastruktur og grønn mobilitet er avgjørende for at samspillet mellom aktørene i et innovasjonssystem kan fungere godt. Hvor lang tid skal det ta å gå gjennom IDS? Må IDS bli bilfri? Bør det være lettere for et innovasjonsdistrkt å få fritak fra regler og forskrifter, som f.eks. arealnormen, for å gjennomføre testprosjekt som bidrar til innovasjon? Kommunen har vedtatt at innspill til fra IDS skal tillegges stor vekt i kommuneplanen og fremtidige arealplaner. Hvordan balansere behovet for boliger og næringsutvikling?

Innledning v. Lone Jessen, prosjektleder IDS

Innspill v forsker Gro Sandkjær Hanssen, Oslo MET, adm. dir Sonja Horn i Entra ASA og bystyrerepresentant Manssor Hussain (AP)

Samtalen vil foregå på norsk.

Dette er det andre møtet i en møteserie på 3, og er et samarbeid mellom Oslo Business Region og OMA.